نرم افزار تنبلی چشم

نرم افزار درمان تنبلی چشم

3 تا 5 درصد کودکان در سنین مختلف به تنبلی چشم دچار می شوند. در کنار روش های درمانی موجود، با استفاده از نرم افزار درمان تنبلی چشم می توان به افراد مبتلا در سنین مختلف کمک قابل توجهی کرد.

درمان تنبلی جشم

درمان تنبلی چشم با استفاده از واقعیت مجازی

درمان تنبلی چشم با واقعیت مجازی مبتنی بر بازی های کامپیوتری است به همین علت بسیار مورد استقبال و توجه قرار گرفته است. برای استفاده از این روش سایکلاپس طراحی شده است. علت استقبال فراوان از این اپلیکیشن، جذابیت بالای بازی های کامپیوتری و انیمیشن های سایکلاپس برای کودکان است.