مروری بر نمایشگاه اینوتکس 2021

نمایشگاه اینوتکس تلاش می‌کند که علاوه بر معرفی فناوری‌های روز به صنایع بزرگ و متوسط، مشتریان محصولات فناورانه را به تولیدکنندگان آن‌ها متصل کند و همچنین سرمایه گذاران را با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناورانه یا استارتاپ‌ها آشنا نماید.

اینوتکس اکنون بــه عنوان یکــی از مهمترین رویدادهای سال در حــوزه نوآوری و فناوری کشـور شناخته می‌شـود و در طـول ایـن سال‌ها مـورد اسـتقبال طیـف وسـیعی از مخاطبـان واقـع شـده اسـت. از سال 1400 ناحیه نوآوری پردیس، میزبان اینوتکس بوده و این باعث می‌شود تا رویداد اینوتکس هر سال تبدیل به یک رویداد فراموش نشدنی برای اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور شود.

امسال هم مانند سال پیش، سایکلاپس در این نمایشگاه حضور داشت و توانست بـرای ابـتکار و نوآوری روز استفاده شـده در درمان، توجه عموم را به خود جلب کند. با توجه به شیوع ویروس کرونا انتظار میرفت تا استقبال کمتری نسبـت به سال‌هـای گذشته داشته باشد، اما با تدابیری که مـسئولان برگزاری نمایشگاه اندیشیدند و همچنین با رعایت تمام پروتکل‌های بـهداشتی برای جلوگیری از شیوع این ویروس باعث شد تا بازدید‌کنندگان بیشتری به نمایشگاه بیایند.

هدف سایکلاپس در این نمایشگاه یافتن شریک تجاری خارجی بوده و پس از چهار روز نمایشگاه توانسـت با شـرکای تجاری در چند کشور مـختـلف دیدار و گفتگو و اهداف پیش روی خود را تنظیم نماید.

هدف دیگر سایکلاپس، شناساندن و معرفی محصول به عموم بوده تا بتواند توجه مـخاطب را به خود در امـر درمان تنـبلی چشم جلب کنـد. ایـن امر سبـب می‌شـود تا فرهنگ‌سازی لازم برای محصول سایکلاپس انجام شود.

با معرفی محصول به عموم موجب شده است که سایکلاپس بتواند محصول خود را به کلینیک‌های تخصصی داخل کشور هم ارائه نماید تا تمام کودکان این سرزمـین که دچار تنبلی چشم هستند از این محصـول برای درمان چشمان خود استـفاده کنند.

 

 

 

برچسب‌های مرتبط